Anxhela Çaveli

Fizioterapiste me eksperiencë pune me fëmijë, si dhe me pacientë adultë me diagnoza të ndryshme neurologjike, traumatologjike, ortopedike dhe reumatologjike.  Diplomuar në Universitetin e Mjekësisë Tiranë, në degën e Fizioterapisë në ciklet “Bachelor” dhe “Master Shkencor”. Kam marrë pjesë vazhdimisht në konferenca dhe trajnime të specializuara teorike dhe praktike.
Aktualisht e punësuar pranë Tirana Health Clinic, ofroj edhe shërbimin e fizioterapisë në shtëpi.
Specializuar Fizioterapi
Diplomuar 2018
Qendra
Website www.fizioterapisti.al

Shërbimet

  • Dëmtime Sportive,
  • Dhimbje Mesi,
  • Dhimbje Qafe,
  • Electrotherapy,
  • Fizioterapi Në Ortopedi,
  • Fizioterapi Pulmonare,
  • Kinezioterapi,
  • Manual Therapy,
  • Masazh Terapeutik,
  • Neurologji,
  • Pediatri,
  • Shiatik,
  • Taping

  Adresa

  Tirane

  Website