Erisa Cenga

Perfunduar studimet bachelor ne fizioterapi ne vitin 2020 gjithashtu jam licensuar nga Uish dhe po perfundoj master te shkencave ne fizioterapi.

Titulli  Pt
Diplomuar 2020 Albanian University
Tel 0693481051
Email cengaerisa@gmail.com

Shërbimet

    Dëmtime Sportive,Dhimbje Mesi,Dhimbje Qafe,Electrotherapy,Fizioterapi Në Ortopedi,Manual Therapy,Neurologji,Pediatri,