Florenc kaca

Fizioterapiste me eksperiencë 1 vjecare me pacientë adultë me diagnoza të ndryshme neurologjike, traumatologjike, ortopedike dhe reumatologjike. Diplomuar në degën e Fizioterapisë
Specializuar Fizioterapi
Diplomuar 2020
Qendra
Website www.fizioterapisti.al

Shërbimet

  • Chiropractic,
  • Dëmtime Sportive,
  • Dhimbje Mesi,
  • Dhimbje Qafe,
  • Manual Therapy

  Adresa

  Tirane

  Telefon

  0683654787

  Website