Gisela Belba

Diplomuar per Fizioterapi dhe kam ndjekur trajnime si : Bobath McKenzie Hernia Discale Skolioza

Specializuar Fizioterapi
Diplomuar 2021
Qendra
Website -

Shërbimet

  • Akupunktur,
  • Dhimbje Mesi,
  • Dhimbje Qafe,
  • Fizioterapi Në Ortopedi,
  • Hidroterapi,
  • Kinezioterapi,
  • Manual Therapy,
  • Pediatri,
  • Shiatik,
  • Taping

  Adresa

  Tirane

  Telefon

  0682166586

  Website