Imirjon Miska

Fizioterapist me eksperiencë pune me pacientë adultë me diagnoza të ndryshme neurologjike, traumatologjike, ortopedike dhe reumatologjike.  Diplomuar në  në degën e Fizioterapisë në 2016. Kam marrë pjesë vazhdimisht në konferenca dhe trajnime të specializuara teorike dhe praktike.
Aktualisht i punësuar pranë Poliklinika Gjermane ARTHROMED
Specializuar Fizioterapi
Diplomuar 2016
Qendra Poliklinika  (Gjermane) Arthromed
Website -

Shërbimet

  • Chiropractic,
  • Dëmtime Sportive,
  • Dhimbje Mesi,
  • Dhimbje Qafe,
  • Electrotherapy,
  • Fizioterapi Në Ortopedi,
  • Fizioterapi Pulmonare,
  • Hidroterapi,
  • Kinezioterapi,
  • Manual Therapy,
  • Masazh Terapeutik,
  • Neurologji,
  • Shiatik,
  • Taping

  Adresa

  Tirane

  Telefon

  Website