Kristi Kostandini

Fizioterapist me eksperiencë pune me pacientë adultë me diagnoza të ndryshme neurologjike, traumatologjike, ortopedike dhe reumatologjike. Kam marrë pjesë vazhdimisht në konferenca dhe trajnime të specializuara teorike dhe praktike.
Specializuar Fizioterapi
Diplomuar 2014
Qendra
Website -

Shërbimet

  • Chiropractic,
  • Manual Therapy,
  • Demtimet Sportive,
  • Kinezioterapi,
  • Taping,
  • Terapia Fizike dhe Instrumentale,
  • Neurodinamika,
  • Mobilizimi dhe Manupilimi artikulacioneve,
  • Krioterapia,
  • Akupunkture.

  Adresa

  Tirane

  Telefon

  0694748321

  Email

  kostandini_k@yahoo.com

  Website