Marda Luzi

Master shkencor në fizioterapi klinike. Eksperiencë në trajtimin e patologjive ortopedike, reumatizmale dhe pediatrike

Titulli Pt
Diplomuar 2018 Universiteti 'Aldent
Tel 0699274041
Email mardaluzi@gmail.com

Shërbimet

  • Dëmtime Sportive,
  • Dhimbje Mesi,
  • Dhimbje Qafe,
  • Electrotherapy,
  • Fizioterapi Në Ortopedi,
  • Manual Therapy,
  • Pediatri