Marda Luzi

Master shkencor në fizioterapi klinike. Eksperiencë në trajtimin e patologjive ortopedike, reumatizmale dhe pediatrike

Specializuar
Diplomuar 2018
Universiteti Universiteti 'Aldent
Website www.fizioterapisti.al

Shërbimet

  • Dëmtime Sportive,
  • Dhimbje Mesi,
  • Dhimbje Qafe,
  • Electrotherapy,
  • Fizioterapi Në Ortopedi,
  • Manual Therapy,
  • Pediatri

  Adresa

  Tirane

  Telefon

  0699274041

  Website

  www.fizioterapisti.al