Paula Gjoshi

Rehabilitimin e nofulles.
Rehabilitimi neurologjik
Rehabilitimi pediatrik
Rehabilitimin e patologjive kronike te shtylles kurrizore
Teknikat manuale miofasciale
Titulli  MSC. PT
Diplomuar
Fakulteti i shkencave mjeksore teknike/ 2020
Kontakt 0676941362
Email [email protected]

Shërbimet

    Kinezioterapi, Rehabilitimi i Nofulles, Trauma sportive, Fizioterapi Pulmonare, Fizioterapi per femije, Fizioterapi Neurologjike, Terapi Manuale, Probleme te Shtylles Kurrizore, Fizioterapi ne Shtepi, Une mbaj pergjegjesi per vertetesine e te gjitha te dhenave dhe Informacioneve te plotesuara me lart.