Sabri Sollaku

I perkushtuar ne pune duke respektuar konfidencialitetin, privatësinë dhe sigurinë e informacionit të pacientit,duke vepruar me integritet në të gjitha aktivitetet profesionale.

Fizioterapist me eksperiencë pune me pacientë adultë me diagnoza të ndryshme neurologjike, traumatologjike, ortopedike dhe reumatologjike. Kam marrë pjesë vazhdimisht në konferenca dhe trajnime të specializuara teorike dhe praktike.
Specializuar Fizioterapi
Diplomuar 2021
tel 0676298719
email Sabrisollaku10@gmail.com

Shërbimet

  • Dëmtime Sportive,
  • Dhimbje Mesi,
  • Dhimbje Qafe,
  • Kinezioterapi,
  • Manual Therapy,
  • Masazh Terapeutik,
  • Shiatik,
  • Taping