Vitrina Meka

Fizioterapiste e kualifikuar dhe e licensuar. Pjesmarrese ne trajnime te ndryshme me specialiste te huaj. Vullnetare prej 4 muajsh ne qender qe trajtojne probleme neurologjike.

Titulli Msc Pt
Diplomuar 2021 Universiteti Aleksander Xhuvani
Tel 0677291090
e-mail vitrinameka98@gmail.com

Shërbimet

    Probleme te shtylles kurrizore, Terapi Manuale, Rehabilitim Neurologjik