Vitjola Petani

Fizioterapiste e diplomuar pranë ZKM , Roma Tor Vergata 2008. Perfaqesuese e portali fizioterapisti.al Me një eksperiencë disa vjeçare brenda dhe jashtë vendit.

Specializuar Fizioterapi
Diplomuar Università di Roma Tor Vergata 110 Lode 2008
Qendra Fizioterapisti.al
Website www.fizioterapisti.al

Shërbimet

  • Manutech Trainer
  • Terapi Manuale
  • Spondiloartroza
  • Shiatik
  • Dhimbje Mesi
  • Dhimbje Cervikale
  • Sindromi Piriform
  • Terapi Triger Point